[MARMAM] Web link for Marine Mammals: Biology & Conservation course, 3-7 Sept 2012

Peter G.H. Evans peter.evans at bangor.ac.uk
Tue May 1 10:17:00 PDT 2012


Apologies for cross posting

Those hoping to register for the Course on Marine Mammals; Biology 
and Conservation taking place in Valencia, Spain from 3-7 Sept 2012 
(in yesterday's announcement to ECS-talk) have found difficulty 
logging on to the UIMP website to download forms. A separate link has 
now been set up. Please instead log onto:

http://www.uimp.es/blogs/valencia/actividades/2012-marine-mammals-biology-and-conservation/

kind regards,
Peter Evans

-- 
Dr Peter G.H. Evans

Director
Sea Watch Foundation,
Ewyn y Don,
Bull Bay,
Amlwch,
Isle of Anglesey
Wales LL68 9SD


Hon. Senior Lecturer
School of Ocean Sciences,
University of Bangor,
Menai Bridge,
Anglesey, Wales LL59 5AB

Tel: 01407-832892
Mobile: 0776-556-6102
E-mail: peter.evans at bangor.ac.uk>
-- 
Rhif Elusen Gofrestredig / Registered Charity No. 1141565

Gall y neges e-bost hon, ac unrhyw atodiadau a anfonwyd gyda hi,
gynnwys deunydd cyfrinachol ac wedi eu bwriadu i'w defnyddio'n unig
gan y sawl y cawsant eu cyfeirio ato (atynt). Os ydych wedi derbyn y
neges e-bost hon trwy gamgymeriad, rhowch wybod i'r anfonwr ar
unwaith a dilëwch y neges. Os na fwriadwyd anfon y neges atoch chi,
rhaid i chi beidio â defnyddio, cadw neu ddatgelu unrhyw wybodaeth a
gynhwysir ynddi. Mae unrhyw farn neu safbwynt yn eiddo i'r sawl a'i
hanfonodd yn unig  ac nid yw o anghenraid yn cynrychioli barn
Prifysgol Bangor. Nid yw Prifysgol Bangor yn gwarantu
bod y neges e-bost hon neu unrhyw atodiadau yn rhydd rhag firysau neu
100% yn ddiogel. Oni bai fod hyn wedi ei ddatgan yn uniongyrchol yn
nhestun yr e-bost, nid bwriad y neges e-bost hon yw ffurfio contract
rhwymol - mae rhestr o lofnodwyr awdurdodedig ar gael o Swyddfa
Cyllid Prifysgol Bangor.  www.bangor.ac.uk

This email and any attachments may contain confidential material and
is solely for the use of the intended recipient(s).  If you have
received this email in error, please notify the sender immediately
and delete this email.  If you are not the intended recipient(s), you
must not use, retain or disclose any information contained in this
email.  Any views or opinions are solely those of the sender and do
not necessarily represent those of Bangor University.
Bangor University does not guarantee that this email or
any attachments are free from viruses or 100% secure.  Unless
expressly stated in the body of the text of the email, this email is
not intended to form a binding contract - a list of authorised
signatories is available from the Bangor University Finance
Office.  www.bangor.ac.uk

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.uvic.ca/pipermail/marmam/attachments/20120501/a07ff0c8/attachment.html>


More information about the MARMAM mailing list